To jest zaczątek tworzenia strony Komisji Warszawskiej Wisły, czyli
Komisji Dialogu Społecznego ds. Warszawskiej Wisły przy Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy
Oficjalną stroną komisji jest informacja na stronie www.um.warszawa.pl

Poniżej znajduje się kopia zawartej na niej informacji.

Przewodniczący Komisji:

Przemysław Pasek
Fundacja JA WISŁA
tel. 0- 502-276-612
e-mail: fundacja@jawisla.pl

 

Termin następnego spotkania Komisji:

10 marca 2008 roku
godz. 18:00

 

Prezydium Komisji:

Przemysław Pasek - Przewodniczący
Fundacja JA WISŁA
tel. 0- 502-276-612
e-mail: fundacja@jawisla.pl


Piotr Kaliszek - Wiceprzewodniczący
tel. 0-602-794-446
e-mail: piotr@nurt.com.pl


Przemysław Ostrzyżek - Sekretarz
tel. 0-602-238-617
e-mail: genialon@rembertow.net

 

Skład Komisji:

 

Przedstawiciele Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy wchodzący w skład Komisji:

Marek Piwowarski
Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. zagospodarowania nadbrzeża Wisły
e-mail: mpiwowarski@um.warszawa.pl

Paweł Lisicki
Naczelnik Wydziału Ochrony Systemu Przyrodniczego Miasta
e-mail: plisiecki@um.warszawa.pl 


Protokoły z posiedzenia Komisji:

2 marca 2007 roku

9 marca 2007 roku

19 marca 2007 roku

19 lutego 2008 roku